"

Fremtidens Hornbæk Golfklub

 

Regnbue20110908Hornbæk Golfklubs bestyrelse har besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for klubbens udvikling indtil 2020.

 

Bestyrelsen vil indbyde et bredt udsnit af medlemmer, ansatte og vore forpagtere til at medvirke i arbejdet. Hensigten er, at vi skal bruge de mange kompetencer, som findes i klubben. Der vil endvidere blive afholdt medlemsmøder for alle klubbens medlemmer.

 

Som indledning til strategiarbejdet vil der blive udarbejdet en kort beskrivelse af følgende:

 

  • Hvilken type klub er Hornbæk Golfklub?

  • Klubbens mission - hvorfor klubben er til 

  • Klubbens vision - vores drømme om klubbens udvikling  

  • De fælles værdier, som klubben er baseret på (høj etik og moral etc.)  

  • Dilemmaer – forskellige ønsker, der strider imod hinanden - kan hindre klubbens udvikling i den ønskede retning

 

 

Bestyrelsen har herudover udvalgt 5 områder, der skal fokuseres på for at opnå ” VISION 2020. Det er følgende: 

  1. Klubbens faciliteter og finansiering af nye ønsker

  2. Klubbens organisation og samspillet mellem lønnede – og frivillige ansatte samt forpagtere

  3. Kommunikation internt i klubben og til omverdenen – samt styrkelse af klubbens ”brand” (hvordan ønsker vi, at klubben skal opfattes af medlemmer og omverdenen)

  4. Klubbens økonomi, herunder balance imellem antal medlemmer og gæster, samt medlemstyper, indtægter, udgifter og gæld

  5. Klubbens sociale liv – klub i klubben - sportshold, -bredden, af- og tilgang samt fastholdelse af medlemmer - hvem er det loyale og trofaste medlem? 

 

For hvert område vil der blive nedsat en gruppe af medlemmer, der vil blive inviteret til at drøfte det pågældende emne. Herudover bliver der en gruppe, der drøfter bestyrelsens forslag til Mission og Vision mm. Drøftelserne skal være inspiration til det videre strategiarbejde.

 

Det betyder naturligvis ikke, at andre områder lægges passivt hen. De øvrige områder fungerer acceptabelt, og de bestående udvalg vil forsætte det gode arbejde, herunder fundamentet for en god golfoplevelse, nemlig banen.

 

Mange medlemmer har besvaret spørgsmål fra analyse værktøjet ”Golfspilleren i centrum”. Resultaterne af medlemmernes besvarelser vil også blive taget med i arbejdet med Vision 2020. 

 

Fokusgrupper

Efter planen skal arbejdet i fokusgrupperne foregå i oktober 2014. Det første medlemsmøde om strategiarbejdet vil blive afholdt i begyndelsen af december måned. Arbejdet med Vision 2020 - ”FREMTIDENS Hornbæk Golfklub” vil blive afsluttet med et medlemsmøde i februar 2015. Hvis strategiarbejdet fører til behov for ændring af tidligere generalforsamlings beslutninger, vil det ske på den ordinære generalforsamling i marts 2015. Implementeringen i organisationen vil foregå efterfølgende.

 

Styring af strategiarbejdet
Arbejdet med Vision 2020 - ”FREMTIDENS Hornbæk Golfklub” ledes af en styregruppe bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer (formand Jens Peter Nielsen, næstformand Carsten Carstensen og bestyrelsesmedlem Morten Søgaard) bistået af to proceskonsulenter (Jørgen Sandager, der er uddannet statsautoriseret revisor og har rådgivningsmæssig erfaring med strategiarbejde, og Torben Nielsen, der er uddannet universitetsøkonom (cand. polit., HD(r)) og har erfaring som økonomisk rådgiver.

 

Hvis du har spørgsmål om klubbens arbejde med Strategi 2020, er du velkommen til at skrive til Jørgen Sandager (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) eller Torben Nielsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). 

 

Bestyrelsen, 18. august 2014

 

 

Hornbæk Golfklub  Følg os på facebook HGK   

       

Bøtterupvej 2 C
Havreholm
3100 Hornbæk

Tlf.nr. 49 75 95 70

Email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

20 82 74 53

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Restaurant

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 72

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Shop

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.