"

 

Generalforsamling 2017 - lynreferat 

 

Forsamlingen

Generalforsamling Indtjekning

Formanden Peter Fritzboger

107 medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen i Hornbæk Hallen.

Generalforsamlingen forløb hurtigt og med ny rekord for formandens beretning på 33 minutter. Der blev klappet.

 

Her er et overblik over de beslutninger der blev truffet. Det fulde referat lægges på hjemmesiden senere.

 1. Valg af dirigent
  Morten Hansen Nord blev valgt med akklamation. 
  Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

  Forsamlingen godkendte beretningen

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud.

  Budget og kontingenter blev enstemmigt godkendt.

 5. Forslag fra bestyrelsen
  5.1 Bestyrelsen foreslår, at medlemskategorien ”F-Greenfee medlem” lægges sammen med medlemskategorien ”Lærkeager medlem”. Betegnelsen for det nye medlemskab vil være ”F-Greenfee medlem”.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget

  5.2 Bestyrelsen foreslår, at juniormedlemmer fritages for udmeldelsesfristen d. 30. november.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  5.3 Bestyrelsen ønsker at flytte Hornbæk Golfklubs generalforsamling til november måned. Dette betyder at klubbens regnskabsår ændres til 1. oktober til 30 september.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  5.4 Bestyrelsen foreslår, at adgangsbegrænsningen for F-hverdagsmedlemmer og F-greenfee medlemmer hæves til hhv. 200 og 300.

  Forslaget blev udskudt til behandling på generalforsamlingen i november 2017, da det alligevel ikke kan træde i kraft før 2018.

  5.5 Bestyrelsen foreslår optagelse yderligere et medlem i bestyrelsen.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 6. Forslag fra medlemmer
  6.1 Forslag fra Thomas Jørgensen om ophævelse af loftet over antallet af F-Hverdagsmedlemmer.

  Forslaget blev enstemmigt nedstemt

  6.2 Forslag fra Jette Mitchewa om reduktion af indskud og annullering af begrænsning på hverdagsmedlemmer.

  Forslaget blev enstemmigt nedstemt.

  6.3 Forslag fra Michael og Marianne Toxboe om indgåelse i et greenfee samarbejde.

  Bestyrelsen lovede at arbejde videre med mulighederne. Herefter trak forslagsstiller forslaget.

  6.4 Forslag fra Youssef Fahmy om at toiletter i klubhuset gøres til unisex.

  Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Mie Madsen blev valgt som kasserer
  Claus Meulengracht og Morten Søgaard fik genvalg
  Cristina Lage blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Nærrevision blev genvalgt

 9. Eventuelt

  Formanden takkede Peter Fritzböger for hans indsats som kasserer i klubben.

 

Hornbæk Golfklub  Følg os på facebook HGK   

       

Bøtterupvej 2 C
Havreholm
3100 Hornbæk

Tlf.nr. 49 75 95 70

Email:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

20 82 74 53

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Restaurant

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 72

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Shop

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.