"

Generalforsamling 201985 stemmeberettigede medlemmer mødte frem.

 

 1. Valg af dirigent
  Anders Drachmann blev valg med akklamation

 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  Formand Cristina Lage fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Klubmanager Hans Henrik Brandt gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af medlemskontingenter og indskud
  Klubmanager Hans Henrik Brandt gennemgik budgettet for 2019/20 og kontingentsatser for 2020. De blev godkendt uden kommentarer.

 5. Forslag fra bestyrelsen
  5.1 Ændring af vedtægternes paragraf 6. Bestyrelsen udvides med ét medlem til 7
        Forslaget blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.

  5.2 Ændring af medlemskategori Yngling, vedtægternes paragraf 3. Yngling ændres til Ungsenior og alder ændres fra 19-24 år til 19-32 år.
        Forslaget blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.

  5.3 Ændring af vedtægternes paragraf 3 og 5. Indskud bortfalder.
        Forslaget blev vedtaget enstemmigt uden kommentarer.

 6. Forslag fra medlemmer
  6.1 Forslag om reduceret greenfee i ydertider for Greenfee medlemmer med handicap 36 og derover.
        Forslaget blev enstemmigt nedstemt uden kommentarer

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.1 Direkte valgte bestyrelsesmedlemmer:
  7.1.1 Kasserer Mie Madsen, er villig til genvalg for 2-årig periode
           Mie Madsen blev genvalgt med akklamation.

  7.2 På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
  7.2.1 Carsten Carstensen er villig til genvalg for en 2-årig periode.
           Carsten Carstensen blev genvalgt med akklamation.
  7.2.2 Vagn Jørgensen er villig til genvalg for en 2-årig periode.
           Vagn Jørgensen blev genvalgt med akklamation.
  7.2.3 Karsten Glahn indstilles til valg for en 2-årig periode
           Formand Cristina Lage begrundede bestyrelsens indstilling af Karsten Glahn. Karsten præsenterede herefter sig selv. Karsten blev valgt med akklamation.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Inforevision blev valgt som revisor, John Barnkob som intern revisor og Torben Nielsen som dennes suppleant.

 9. Eventuelt
  Karsten Glahn takkede Jens Peter Nielsen og resten af Juniorudvalget for deres store arbejde med især Sandkassegolfen. Salen anerkendte med klapsalver.

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 12. november 2019 ved at klikke HER

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 10. august 2019 ved at klikke HER

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 7. oktober 2019 ved at klikke HER

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 3. juni 2019 ved at klikke HER

 

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Café Rolf

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Bøtterupvej 2 C - 3100 Hornbæk - CVR: 20 82 59 36

Copyright © 2019 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.