"

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 23. november 2018 ved at klikke HER

Generalforsamlin 100Generalforsamlin 86Generalforsamlin 103

 1. Valg af dirigent
  Morten Hansen-Nord blev valgt

 2. Bestyrelsens beretning
  Formand Cristina Lage gennemgik beretningen som blev enstemmigt vedtaget

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 4. Budget og kontingenter 2018-19
  Budget og kontingenter blev enstemmigt vedtaget

 5. Forslag fra Bestyrelsen
  5.1 Ændring af vedtægternes paragraf 3. Afsnittet vedr. overgang til passivt medlemskab udgår - enstemmigt vedtaget
  5.2 Ændring af vedtægternes paragraf 3. Dato for seneste udmeldelse ændres til 30. september - enstemmigt vedtaget
  5.3 Ændring af vedtægternes paragraf 6. Bestyrelsen reduceres til 6 medlemmer - enstemmigt vedtaget

 6. Forslag fra medlemmerne
  6.1 Forslag fra Finn og Ingrid Christensen vedr. mulighed for rengøring af bagvogn og jern ved Lærkeager - Finn Christensen præciserede forslaget og det blev vedtaget med den begrænsning, at det skal kunne gennenføres for et beløb i størrelsesordenen kr. 10.000 inkl. moms.

 7. Valg til bestyrelsen
  7.1.1 Cristina Lage blev genvalgt til formand med akklamation
  7.2.1 Claus Meulengracht genvalgt med akklamation, 
  7.2.2 Morten Søgaard genvalgt med akklamation
  7.2.3 Jens Peter Nielsen udtræder af bestyrelsen.

 8. John Barnkob blev genvalgt som intern revisor og Torben Nielsen som dennes suppleant.

 9. Eventuelt
  Formanden takkede Jens Peter Nielsen for hans store arbejde for klubben og i bestyrelsen siden 2004.
  Formanden takkede dirigenten for hans kyndige styring af Generalforsamlingen.

Tak til Flemming Tibirke for billeder.

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 1. oktober 2018 ved at klikke HER

NyhedsbrevDu kan læse hele nyhedsbrevet fra 23. oktober 2018 ved at klikke HER

Lucas

Lucas har efter to sæsoner besluttet sig for at stoppe sin uddannelse og fratræder 1. november 2018.

 

Både medlemmer og Ulrik har været meget tilfreds med den indsats Lucas har ydet.

 

Lucas vil noget andet end pro livet, og derfor ønsker både Ulrik og klubben Lucas held og lykke fremover.

 

Som en bonus bliver det en forstærkning af eliten, at Lucas nu får tid til at spille med på eliteholdet.

 

Ulrik Marcher

 

Sekretariat

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se information

Træner

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Café Rolf

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Shoppen

49 75 95 70

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Se information

Bøtterupvej 2 C - 3100 Hornbæk - CVR: 20 82 59 36

Copyright © 2019 Hornbæk Golfklub. All Rights reserved.